Pozvánka na jarní úklid města

24.03.2019

Vážení přátelé a spoluobčané ...

Obracíme se na všechny ( od dětí až po seniory ), kterým není jedno, jak to v našem městě vypadá. Naše konzumní společnost produkuje čím dál více odpadků. A ne všichni se chovají zodpovědně a odpadky dávají do určených nádob. Dost často zůstanou odhozeny na veřejném prostranství, "které  nikomu" nepatří a tak ... nezájem, co mi kdo může udělat. Takové jsou zřejmě myšlenkové pochody těch, kteří se tak chovají. Je však smutné, že nevidí a nepřemýšlí o budoucnosti a jaký vliv toto chování bude mít na další naší existenci.

Například je tu voda, kterou pijeme. S přívlastkem pitná. Což za pár let už nemusí platit, pokud se nezačneme sami měnit. Stačí , aby zafoukal vítr a ty naše úžasné výrobky, které každý den používáme - plastové lahve, obaly od sušenek či igelitové sáčky nafoukal do vody. Ty klesnou ke dnu, po čase se přikryjí nánosem bahna a písku. Příroda je pouze zakryje, ale nedokáže je rozložit. Postupný rozklad trvá desítky let a vše se pomalounku do té vody uvolňuje. Tedy ty škodlivé látky, o kterých ani nevíme.

A my tu vodu užíváme, abychom přežili a "byli zdraví".

Je tu také bezohlednost těch, kteří si předělávají svůj byteček či dům a sutinu vyváží na louku či jinam do přírody ( např. louka za Novou Vsí za můstkem přes řeku - směrem na Polžice - zajděte si na procházku).

Naše chování a nakládání s odpadem má vliv i na volně žijící divoká zvířátka, která třeba strčí hlavu do skoro prázdné sklenice s něčím voňavým a už jsou uvězněna. Zkuste si představit jaké by to bylo pro vás - ten pocit bezmoci, když tu sklenici nebo plastový kyblík či igelit nemůžete sundat.

Bohužel tyto případy končí velmi smutně - uhynutím.

Pro další příklad si odskočíme do zahraničí k moři. Naše představa, že jedeme k moři, kde se budeme koupat v krásně čisté modré vodě je také omyl. Kdo se trochu potápí, tak ví, že na dně moře je spousta odpadků od plastových lahví, rybích kostí z restaurací na pláži nebo dokonce i pneumatik. A opět se to příroda snaží zakrýt. Jen doufejme, že se jednou nedostaneme do situace, kdy budeme nuceni brát vodu z řeky, kde se na hladině budou pohupovat naše " odpadky".

( Podívejte se na internetové stránky "Google" - obrázky - odpadky).

Proto se na Vás obracíme, abychom to změnili. Doma si uklízíme, tak pojďme si uklidit i město a jeho okolí, které využíváme k cestě do školy, do práce či na procházky - náš prostor ve kterém ŽIJEME.

POSBÍREJME ODPADKY, AŤ JE OKOLO NÁS KRÁSNĚ A ČISTO !!!

Srdečně Vás všechny zveme na akci

" POMŮŽEME PŘÍRODĚ - nechceme žít na smetišti ",

která proběhne v sobotu 30.3.2019.

Sraz je u " HASIČÁRNY" ve 14:00 hodin.

Společně se domluvíme, kde je třeba co uklidit.

Rukavice a pytle na odpadky dodáme.

Pro ty co to nestihnou na druhou hodinu, tak se můžou připojit později tak, že půjdou na procházku a co kde uvidí - posbírají.

Menší děti to můžou mít jako hru, starší děti prověří svou fyzičku v terénu a my "dospělí" budeme mít radost, že je tráva zelená bez ohyzdných obalů.

A pro všechny krásný pocit, že jsme udělali něco nejen pro sebe.

Ještě Vás chceme poprosit, abyste tuto výzvu šířili našim městem e-mailem, sdíleli na "facebooku" i mluveným slovem. Víme, že je to narychlo, ale sama příroda nás k tomu tlačí, protože jak se začne zelenat, tak opět odpadky přikryje.

Těšíme se na naši společnou spolupráci, protože jeden na to nestačí.

Sbor dobrovolných hasičů Horšovský Týn