Technická pomoc

02.12.2017

02.06.2017 09:36:21 - ZACHRANA OSOB A ZVIRAT,UZAVRENE PROSTORY, VYTAH - Horsovsky Tyn,Velke Predmesti,Pivovarska 333,DO - Pohresovani syna