Vzpomínkový memoriál v požárním útoku

18.10.2018

V sobotu 13. října 2018 proběhl v Horšovském Týně již 18. ročník Vzpomínkového memoriálu v požárním útoku. Soutěž se uskutečnila za nádherného počasí na Městském stadionu v Masarykově ulici. Na start letošního ročníku se postavilo celkem 17 sportovních družstev, 12 mužských a 5 ženských. Mimo soutěž svůj požární útok předvedli mladí hasiči z SDH Horšovský Týn a SDH Plastik HT. Letošní ročník byl zpestřen tím, že požární útok prováděla vždy dvě sportovní družstva najednou, což bylo velice zajímavé nejen pro přítomné diváky, ale i pro samotné soutěžící. Do konečného výsledku se započítával součet z obou požárních útoků, proto bylo důležité dosáhnout dvou vyrovnaných požárních útoků. První místo si po lítém boji nakonec odvezlo družstvo žen z SDH Horní Metelsko a v mužské kategorii zvítězilo sportovní družstvo SDH Oplot. Děkujeme tímto městu Horšovský Týn za finanční příspěvek na konání této tradiční soutěže, dále firmě Obchod Hrbáček z Horšovského Týna a senátorovi ČR Janu Látkovi za poskytnuté věcné ceny pro soutěžní družstva a nakonec SDH Oplot a SDH Mračnice za zapůjčení časomíry a terčů.