Dohled při kulturních akcích

Podmínky pro požární dohled na kulturních akcích

Dle povinnosti organizátorů plesů a jiných kulturních akcí s vyšším počtem účastníků, na kterou se vztahuje bezpečnost dle zákona 133/1985 sb. a které se týká akcí a shromáždění, kterých se zúčastňuje větší počet osob, musí být zajištěn požární dohled. V zásadě jde o akce konané v prostorách určených dle stavební dokumentace pro 200 a více osob, kde se nařizuje organizátorům mít na své akci požární hlídku (dozor). Tuto hlídku zajišťují členové naší výjezdové jednotky, kteří jsou proškoleni k tomu, jak postupovat při mimořádné události, jsou seznámeni s objektem a únikovými východy. Jenom upozorňuji, že požární hlídka není organizátor akce a nemůže být nucena k zajištění pořádku, nebo dalších povinností organizátora, pokud předem s hlídkou nebylo domluveno jinak. Požární hlídka je minimálně dvoučlenná.

Cena za požární dozor na kulturní akci v objektu k tomu určeném je 200,- Kč za osobu a hodinu. Částka bude uhrazena na základě vystavené faktury naším sborem a to v době a v místě konání akce.

Spolkům a společenským organizacím se sídlem v Horšovském Týně bude poskytnuta sleva 50% (to je 100,- Kč za osobu a hodinu) při pořádání společenského plesu nebo bálu.

Školským zařízením zřízené městem (ZŠ, MŠ, ZUŠ) a dále spolkům pořádajícím akce konané pro děti a mládež se poskytne požární dozor zdarma.

U všech služeb je povinností pořadatele zajistit občerstvení pro sloužící hasiče.

Všichni členové sboru jsou povinni respektovat rozhodnutí výboru SDH

Ceník je platný pro období do 30.6.2019 dle ceníku města.

Platnost ceníku je od 25.1.2019

Případný zájem o spolupráci prosím potvrďte závaznou objednávkou, kde bude jasně vyznačen den, místo a čas začátku a konce akce. Dále v objednávce prosím uveďte počet požadovaných osob, které budou požární dohled provádět. Dále nezapomeňte uvést fakturační údaje. Objednávka musí být doručena nejméně 7 kalendářních dní před konáním akce (stačí elektronicky).

Pavel Lang

velitel SDH Horšovský Týn

tel. 606 630 639

e-mail: sdh.horsovskytyn@seznam.cz