Dohled při kulturních akcích

Podmínky pro požární dohled na kulturních akcích

Dle povinnosti organizátorů plesů a jiných kulturních akcí s vyšším počtem účastníků, na kterou se vztahuje bezpečnost dle zákona 133/1985 sb. a které se týká akcí a shromáždění, kterých se zúčastňuje větší počet osob, musí být zajištěn požární dohled. V zásadě jde o akce konané v prostorách určených dle stavební dokumentace pro 200 a více osob, kde se nařizuje organizátorům mít na své akci požární hlídku (dozor). Tuto hlídku zajišťují členové naší výjezdové jednotky, kteří jsou proškoleni k tomu, jak postupovat při mimořádné události, jsou seznámeni s objektem a únikovými východy. Jenom upozorňuji, že požární hlídka není organizátor akce a nemůže být nucena k zajištění pořádku, nebo dalších povinností organizátora, pokud předem s hlídkou nebylo domluveno jinak. Požární hlídka je minimálně dvoučlenná.

Cena za požární dozor na kulturní akci v objektu k tomu určeném je 200,- Kč za osobu a hodinu. Částka bude uhrazena na základě vystavené faktury naším sborem a to v době a v místě konání akce.

Spolkům a společenským organizacím se sídlem v Horšovském Týně bude poskytnuta sleva 50% (to je 100,- Kč za osobu a hodinu) při pořádání společenského plesu nebo bálu.

Školským zařízením zřízené městem (ZŠ, MŠ, ZUŠ) a dále spolkům pořádajícím akce konané pro děti a mládež se poskytne požární dozor zdarma.

U všech služeb je povinností pořadatele zajistit občerstvení pro sloužící hasiče.

Všichni členové sboru jsou povinni respektovat rozhodnutí výboru SDH

Platnost ceníku je od 25.1.2019

Případný zájem o spolupráci prosím potvrďte závaznou objednávkou, kde bude jasně vyznačen den, místo a čas začátku a konce akce. Dále v objednávce prosím uveďte počet požadovaných osob, které budou požární dohled provádět. Dále nezapomeňte uvést fakturační údaje. Objednávka musí být doručena nejméně 7 kalendářních dní před konáním akce (stačí elektronicky).

Pavel Lang

velitel SDH Horšovský Týn

tel. 606 630 639

e-mail: sdh.horsovskytyn@seznam.cz