Dovoz vody

!!!! Upozornění !!!!
V době trvaní nouzového stavu jednotka neprovadí dovoz vody. Děkujeme za pochopení. 


Dovoz vody

Pravidla používání vozidel CAS pro dopravu vody na území města Horšovský Týn 

Doprava vody: 1000,- Kč za 1 cisternu (bude hrazeno městu na základě vystavené faktury dle podkladu dodaného velitelem JSDHO na OFŠ MěÚ H.Týn)

Voda: možno zajistit pouze na území města Horšovský Týn a jeho částech ( Borovice, Dolní Metelsko, Hašov, Horní Metelsko, Horšov, Kocourov, Lazce, Malé Předměstí, Město, Nová Ves, Oplotec, Plzeňské Předměstí, Podhájí, Podražnice, Semošice, Svatá Anna, Svinná, Tasnovice, Valdorf, Velké Předměstí, Věvrov).

Dopravu zajišťují členové JSDHO Horšovský Týn v rámci kondičních jízd. Pokud nejsou schopni dopravu vody zajistit, jsou oprávněni dopravu vody odmítnout. 

Členové JSDHO Horšovský Týn mají dopravu vody pro svoji potřebu (do místa bydliště, nemovitosti v jejich vlastnictví nebo pronájmu) zdarma. Vodné jsou povinni uhradit společnosti CHVAK na základě skutečné spotřeby.

V případě zájmu kontaktujte velitele jednotky p. Pavla Langa.


Tato pravidla byla schválena Radou města 3.4.2019.


!!!!UPOZORNĚNÍ !!!! PITNOU VODU NEVOZÍME !!!!!!