Dovoz vody

Dovoz vody

Dovoz vody se dělí na dovoz ošetřené vody z vodárny a říční vody. Dovoz ošetřené vody lze pouze při sepsání žádanky na CHVAK, kdy voda bude objednateli fakturována. Tato služba je však pouze v závislosti na technické pomoci, soukromý dovoz zajišťuje společnost Bytes s.r.o. svým kropicím vozem.

Dovoz neošetřené vody (voda z veřejných toků, řeka nebo rybník) je možný v rámci pomoci obyvatelstvu při dlouhotrvajícím suchu a jiných klimaticky nepříznivých podmínkách. Tato činnost však může být odmítnuta vzhledem k plnění úkolů, ke kterým je jednotka určena.

!!!!UPOZORNĚNÍ !!!! PITNOU VODU NEVOZÍME