Otevírání uzavřených prostor

Otevírání uzavřených prostor:

Jednotka disponuje vybavením k otevírání uzavřených prostor. Tato činnost je však možná pouze v případě ohrožení osob nebo majetku a je nahlášena na operační středisko hasičského záchranného sboru na čísla 150 nebo 112 nebo policie ČR na čísle 158. V případě neurgentního otevření, třeba zabouchnutých dveří, je však potřeba na místě přítomnost policie z důvodu ověření oprávněnosti vstupu, ke kterému my nemáme pravomoc.