Složení výboru

Ing. Petr Lahoda

Starosta sboru


Pavel Lang

Velitel jednotky


Václav Beníšek

Hlavní strojník


Radek Černý

Pokladník


Martin Vlček

Předseda kontrolní a revizní rady


Ing. Břetislav Vokáč

Kronikář


Pavel Prošek

Proviantní důstojník


Jiří Hálek

Člen výboru


Pavel Hruška

Člen výboru


Luboš Plachý

Člen výboru


Jan Vlček

Člen výboru


Marie Hálková

Členka výboru


Jan Dufek

Člen výboru


Miroslav Janča

Člen výboru


Radek Soukup

Člen výboru