Činnost SDH Horšovský Týn

V pátek 7.10.2022 proběhla v naší zbrojnici návštěva dětí z mateřského centra Myška Lola. Děti si mohly prohlédnout naši techniku a nakonec návštěvy proběhla malá projížďka v jedné z našich cisteren. Děkujeme za návštěvu.

V sobotu 24. září 2022 pořádal Sbor dobrovolných hasičů Horšovský Týn 22. ročník Vzpomínkového memoriálu v požárním útoku. Soutěž opět probíhala na perfektně připraveném městském stadionu s umělým povrchem v Masarykově ulici. Tuto tradiční akci si nenechalo ujít 32 sportovních družstev ve třech kategoriích. Požární útoky prováděla vždy dvě...

V sobotu 25. června 2022 proběhly v Horšovském Týně oslavy 150. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů. Samotné oslavy byly zahájeny ve 13:30 hodin slavnostním průvodem, který vyšel za doprovodu dechové hudby z náměstí Republiky do kostela svatého Apolináře. Zde proběhla mše svatá a poté všichni přítomní uctili památku zesnulých kolegů na...

Dnes naši zbrojnici navštívily děti z dětského koutku Loďka. Děti si mohly prohlédnout naši techniku a zkusit si práci hasiče. Na závěr nám děti namalovaly obrázky křídou na asfalt před hasičánou. Děkujeme za návštěvu a doufáme, že se všem návštěva líbila.

V pondělí 6.6.2022 navštívila naši zbrojnici mateřská školka z obce Mezholezy. Členové jednotky seznámili děti s technikou, kterou naše jednotka disponuje. Děti si mohly vyzkoušet stříkat z hadice. Doufáme, že se exkurze dětem líbila a těšíme se na další návštěvu.

V sobotu 7. května 2022 proběhlo na Městském stadionu v Horšovském Týně v Masarykově ulici Okrskové kolo soutěž v požárním sportu. V letošním roce se závodů zúčastnila 4 mužská a 2 ženská hasičská sportovní družstva. Soutěžilo se ve dvou disciplínách. V běhu na 100 metrů s překážkami a v požárním útoku. Ten mohlo každé družstvo absolvovat dvakrát a...

V sobotu 9. dubna 2022 jsme po dohodě s představiteli města Horšovský Týn postavili stan a stoly s lavicemi, které sloužily jako zázemí pro všechny, kteří se zúčastnili akce "Sázení stromů - Stín pro Horšovský Týn". Na tuto činnost obdrželo město Horšovský Týn dotaci ze Státního fondu životního prostředí ve výši cca 207 tis. Kč. Cílem je zlepšení...

V úterý 29.3.2022 navštívila naši zbrojnici mateřská školka z Vančurovy ulice. Dětem, v doprovodu jejich učitelek, byla představena naše technika a vybavení pro zásahy. Následně si děti mohly vše prohlédnout, prozkoumat a vyzkoušet stříkat z hadice. Děkujeme za návštěvu a doufáme, že se exkurze dětem líbila.

V sobotu 27.11.2021 proběhlo v prostorách hasičské zbrojnice adventní tvoření pro manželky, přítelkyně, maminky a dcery hasičů. Tuto již tradiční akci v posledních letech pořádala Péťa Beníšková, která nás bohužel před nedávnem opustila. Její sestry a manžel Vašek se rozhodli v této tradici pokračovat a akci zachovat jako vzpomínku na Péťu. Během...

V sobotu 25. září 2021 pořádal Sbor dobrovolných hasičů Horšovský Týn 21. ročník Vzpomínkového memoriálu v požárním útoku. Soutěž opět probíhala na perfektně připraveném městském stadionu s umělým povrchem v Masarykově ulici. Za téměř letního počasí si tuto tradiční akci nenechalo ujít 24 sportovních družstev ve třech kategoriích. 12 družstev v...