Činnost SDH Horšovský Týn

V pátek 26.5 2023 nás poctily návštěvou děti z rodinného centra Myška Lola. Dětem byla provedena ukázka naši techniky a vybavení. Nakonec si mohly také zkusit zastříkat. Děkujeme za návštěvu a těšíme se na další návštěvníky.

V úterý 23.5.2023 nás potěšila návštěvou MŠ z ulice Pionýrů. Některé děti již u nás na exkurzi v minulosti byly a pamatovaly si hodně věcí, což nás opravdu potěšilo. Dětem jsme ukázali naši techniku a vybavení. Na závěr exkurze si děti mohly zkusit stříkat na terč. Doufáme, že se všem exkurze líbila a mockrát děkujeme za obrázky, které děti...

V sobotu 6. května 2023 proběhlo na Městském stadionu v Horšovském Týně v Masarykově ulici Okrskové kolo soutěž v požárním sportu. Protože ve většině sborů dobrovolných hasičů v našem okrsku již nefungují výjezdové jednotky, zúčastnila se letošního kola pouze 3 mužská a 2 ženská hasičská sportovní družstva. Soutěžilo se ve dvou disciplínách. Ve...

Dne 21.4.2023 navštívila naši zbrojnici MŠ Vančurova z Horšovského Týna. Děti si za doprovodu paních učitelek mohly prohlédnout naši techniku. Nakonec byly utvořeny dva proudy a děti si vyzkoušely jaké to je hasit. Děkujeme za návštěvu a pozornost malých návštěvníků.

V pátek 7.10.2022 proběhla v naší zbrojnici návštěva dětí z mateřského centra Myška Lola. Děti si mohly prohlédnout naši techniku a nakonec návštěvy proběhla malá projížďka v jedné z našich cisteren. Děkujeme za návštěvu.

V sobotu 24. září 2022 pořádal Sbor dobrovolných hasičů Horšovský Týn 22. ročník Vzpomínkového memoriálu v požárním útoku. Soutěž opět probíhala na perfektně připraveném městském stadionu s umělým povrchem v Masarykově ulici. Tuto tradiční akci si nenechalo ujít 32 sportovních družstev ve třech kategoriích. Požární útoky prováděla vždy dvě...

V sobotu 25. června 2022 proběhly v Horšovském Týně oslavy 150. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů. Samotné oslavy byly zahájeny ve 13:30 hodin slavnostním průvodem, který vyšel za doprovodu dechové hudby z náměstí Republiky do kostela svatého Apolináře. Zde proběhla mše svatá a poté všichni přítomní uctili památku zesnulých kolegů na...

Dnes naši zbrojnici navštívily děti z dětského koutku Loďka. Děti si mohly prohlédnout naši techniku a zkusit si práci hasiče. Na závěr nám děti namalovaly obrázky křídou na asfalt před hasičánou. Děkujeme za návštěvu a doufáme, že se všem návštěva líbila.

V pondělí 6.6.2022 navštívila naši zbrojnici mateřská školka z obce Mezholezy. Členové jednotky seznámili děti s technikou, kterou naše jednotka disponuje. Děti si mohly vyzkoušet stříkat z hadice. Doufáme, že se exkurze dětem líbila a těšíme se na další návštěvu.

V sobotu 7. května 2022 proběhlo na Městském stadionu v Horšovském Týně v Masarykově ulici Okrskové kolo soutěž v požárním sportu. V letošním roce se závodů zúčastnila 4 mužská a 2 ženská hasičská sportovní družstva. Soutěžilo se ve dvou disciplínách. V běhu na 100 metrů s překážkami a v požárním útoku. Ten mohlo každé družstvo absolvovat dvakrát a...