Činnost SDH Horšovský Týn

V sobotu 7. května 2022 proběhlo na Městském stadionu v Horšovském Týně v Masarykově ulici Okrskové kolo soutěž v požárním sportu. V letošním roce se závodů zúčastnila 4 mužská a 2 ženská hasičská sportovní družstva. Soutěžilo se ve dvou disciplínách. V běhu na 100 metrů s překážkami a v požárním útoku. Ten mohlo každé družstvo absolvovat dvakrát a...

V sobotu 9. dubna 2022 jsme po dohodě s představiteli města Horšovský Týn postavili stan a stoly s lavicemi, které sloužily jako zázemí pro všechny, kteří se zúčastnili akce "Sázení stromů - Stín pro Horšovský Týn". Na tuto činnost obdrželo město Horšovský Týn dotaci ze Státního fondu životního prostředí ve výši cca 207 tis. Kč. Cílem je zlepšení...

V úterý 29.3.2022 navštívila naši zbrojnici mateřská školka z Vančurovy ulice. Dětem, v doprovodu jejich učitelek, byla představena naše technika a vybavení pro zásahy. Následně si děti mohly vše prohlédnout, prozkoumat a vyzkoušet stříkat z hadice. Děkujeme za návštěvu a doufáme, že se exkurze dětem líbila.

V sobotu 27.11.2021 proběhlo v prostorách hasičské zbrojnice adventní tvoření pro manželky, přítelkyně, maminky a dcery hasičů. Tuto již tradiční akci v posledních letech pořádala Péťa Beníšková, která nás bohužel před nedávnem opustila. Její sestry a manžel Vašek se rozhodli v této tradici pokračovat a akci zachovat jako vzpomínku na Péťu. Během...

V sobotu 25. září 2021 pořádal Sbor dobrovolných hasičů Horšovský Týn 21. ročník Vzpomínkového memoriálu v požárním útoku. Soutěž opět probíhala na perfektně připraveném městském stadionu s umělým povrchem v Masarykově ulici. Za téměř letního počasí si tuto tradiční akci nenechalo ujít 24 sportovních družstev ve třech kategoriích. 12 družstev v...

V úterý 29. 6. 2021 přivítala jednotka SDH Horšovský Týn žáky z Domažlické základní školy. Žáci mohli vidět ukázku první pomoci, zásahové techniky a mohli si na vlastní kůži vyzkoušet práci hasiče. Zpestření pro děti bylo, když se rozezněl požární poplach pro naši jednotku, která byla vyslaná k transportu pacienta. Věříme, že exkurze se žákům...

V sobotu 29.5.2021 se uskutečnil dětský den v oboře Horšov. Akci uspořádalo MKZ Horšovský Týn ve spolupráci s SOŠ a SOU Horšovský Týn. Naše jednotka SDH Horšovský Týn tuto akci věnovanou dětem, podpořila ukázkou hasičské práce a techniky. Děti si mohly prohlédnout obě naše CAS Renault a Scania a mohly si vyzkoušet, jaké to je, hasit se zásahovým...

V sobotu 26. září 2020 pořádal Sbor dobrovolných hasičů Horšovský Týn již 20. ročník Vzpomínkového memoriálu v požárním útoku. Jedna z tradičních akcí, kterou SDH Horšovský Týn pořádá, se opět konala na městském stadionu v Masarykově ulici. Letošního ročníku, který bohužel poznamenalo nepříznivé počasí a v průběhu závodů prakticky nepřestalo pršet,...

V sobotu 12. září 2020 se členové jednotky SDH Horšovský Týn zúčastnili pouťových oslav v obci Mezholezy u Horšovského Týna. Hasiči mimo jiné předvedli ukázku hašení požáru, základy první pomoci a představili svoji CAS Scania a její vybavení.

Ve čtvrtek 27. srpna 2020 navštívily hasičskou zbrojnici děti z příměstského tábora, který v Horšovském Týně pořádala Farní charita Horšovský Týn. Děti si prohlédly techniku, výstroj a výzbroj jednotky a v krátkosti se seznámily s činností jednotky sboru dobrovolných hasičů v Horšovském Týně. Ty nejotužilejší se nechaly i řádně ochladit z...