SDH Horšovský Týn

Vyhlášení veřejné sbírky 

V dubnu roku 1998 nastoupil Václav Beníšek do Sboru dobrovolných hasičů v Horšovském Týně jako patnáctiletý dorostenec. Hasičina mu přirostla k srdci tak, že se v osmnácti letech ihned zapojil do výjezdové jednotky JPO II Horšovský Týn a v současné době působí již sedmým rokem jako hlavní strojník výjezdové jednotky SDH Horšovský Týn. Za svou poctivou práci a důvěru všech okolo získal služební byt v hasičské zbrojnici v Horšovském Týně. Jak už to v životě bývá, zanedlouho si do bytu přivedl přítelkyni Petru, která se pak stala jeho ženou a také naší členkou. Po harmonickém soužití, kdy se z jejich vztahu nejdříve narodila dnes tříletá Anežka a roční Matýsek, se krátce po narození syna u Petry projevila zákeřná nemoc, které i přes velké úsilí ve svých 40 letech podlehla. V současné době zůstal Vašek s dětmi sám, musel samozřejmě dočasně opustit zaměstnání a naplno se věnuje dětem. Uvědomujeme si situaci, do které se rodina Vaška dostala a bereme jako naši povinnost pomoci bližnímu v nouzi. Protože jako správní hasiči ctíme heslo, které je na všech hasičský praporech "Bohu ke cti, bližnímu ku pomoci", vyhlašujeme tuto sbírku a prosíme všechny, aby podle svých možností přispěli Vaškovi, který to v následujících letech nebude mít opravdu jednoduché. Číslo transparentního účtu, na který můžete posílat své dary: 301753452/0300. Pro urychlení Vaší platby můžete použít přiložený QR kód. 

Všem dárcům předem děkujeme. 

SDH Horšovský Týn


Zasláním daru dárce souhlasí se zveřejněním svého jména a částky, kterou na účet zaslal.