Požár - komínové těleso

29.11.2023

Dne 29.11.2023 v 19:00 vyjela jednotka společně s HZS Domažlice a SDH Březí na požár komína v obci Březí. Jednotky provedly vyčištění komína a provedly průzkum zda se požár nerozšířil ve střešní konstrukci. Toto se naštěstí nepotrvrdilo a tak se mohly jednotky vrátit zpět na základny.