Sázení stromů v Horšovském Týně

09.04.2022
V sobotu 9. dubna 2022 jsme po dohodě s představiteli města Horšovský Týn postavili stan a stoly s lavicemi, které sloužily jako zázemí pro všechny, kteří se zúčastnili akce "Sázení stromů - Stín pro Horšovský Týn". Na tuto činnost obdrželo město Horšovský Týn dotaci ze Státního fondu životního prostředí ve výši cca 207 tis. Kč. Cílem je zlepšení životního prostředí v obcích a jejich okolí prostřednictvím podpory výsadby stromů, která přispěje k vytvoření kvalitního veřejného prostoru, k vyrovnání teplotních extrémů, ke zlepšení kvality ovzduší a k zadržování vody. I členové SDH Horšovský Týn přispěli svoji troškou do mlýna a kromě dovezení stanu, stolů a lavic zasadili 2 stromy.