Technická pomoc - odstranění stromu

01.05.2024

K druhému zásahu během dne jednotka vyjela v  17:38. jednalo se o likvidaci stromu na cyklostezce.