Technická pomoc - odstranění stromu

05.07.2023

Dne 5.7.2023 v 19:51 byla jednotka vyslána na odstranění stromu v telefoních kabelech nedaleko obce Borovice. Jednotka strom odstranila a vrátila se zpět na základnu.