Technická pomoc - spolupráce se složkami IZS

20.02.2024

Jednotka provedla ohledání místa události pro PČR.