Valná hromada

02.02.2019

V sobotu 19. ledna 2019 proběhla v zasedací místnosti hasičské zbrojnice v Horšovském Týně valná hromada Sboru dobrovolných hasičů Horšovský Týn. Ještě před samotným začátkem valné hromady uctili hasiči památku na pana Václava Šantoru na místním hřbitově. Samotnou valnou hromadu zahájil starosta sboru Ing. Petr Lahoda a přivítal přítomné hosty mezi kterými nechyběli starosta města Horšovský Týn Ing. Josef Holeček, starosta OSH ČMS Domažlice pan Václav Kalčík, velitel stanice HZS Staňkov npor. Radek Snášel, bývalý senátor ČR Jan Látka a zástupci SDH Vidice. Kolektiv mladých hasičů z Horšovského Týna pod vedením Blanky Triščové divadelně ztvárnil hasičskou pohádku a poté došlo na samotné zprávy představitelů sboru. První zprávu přednesl starosta SDH Ing. Petr Lahoda a všechny přítomné seznámil s prací samotného sboru. Dále se svou zprávou vystoupil velitel sboru a jednotky pan Pavel Lang. Ten rozebral rok 2018 pohledem výjezdové jednotky. Dále vystoupila vedoucí mládeže slečna Blanka Triščová, se zprávou soutěžních družstev pan Jaromír Opatrný, pokladník sboru Radek Černý a předseda kontrolní a revizní rady pan Martin Vlček. Po přednesených zprávách následovalo ocenění aktivních členů SDH. Všechna děvčata obdržela jako pozornost malou kytičku. Dále byli ocenění medailí Za věrnost tito členové. Za 10 let členství - Jan |Dufek, Miroslav Janča, Marek Jurgovský, Zdeněk Sobotník, Radek Soukup, Vít Vrba a za 20 let členství - Václav Beníšek, Václav Němec. Pamětní medaili ke 100. výročí založení Československa obdrželi od SDH pánové Radek Černý, Pavel Lang a Petr Lahoda. Nejvýznamnější a zároveň to nejvyšší hasičské vyznamenání obdržel pan Václav Šantora - Im memoriam. Jedná se o titul Zasloužilý hasič. Tento titul byl panu Šantorovi udělen 8. listopadu 2018 v Přibyslavi a na valné hromadě SDH Horšovský Týn si ho převzala dcera pana Šantory paní Dana Edelmannová. Po následně proběhlé diskuzi a přijatém a schváleném usnesení a plánu práce pro rok 2019 si všichni mohli pochutnat na připraveném guláši, který pro SDH Horšovský Týn uvařil pan Jan Žáček.