Záchrana osob a zvířat - z hloubky

21.08.2022

V pátek 12.8. byla ve večerních hodinách povolána jednotka SDH Horšovský Týn k záchraně zvířete. Jednalo se o staršího koně, který se po veterinárním zákroku nemohl sám postavit na nohy. Hasiči se nejdříve pokoušeli zvíře postavit v boxu, ale po několika nezdarech se po domluvě s chovatelem koní rozhodli zvíře dosmýkat po slámě před stáj, kde se již zvířeti podařilo postavit na vlastní nohy. Všichni zúčastnění se poté vrátili zpět na své základny. Kromě horšovskotýnských hasičů se na zdárném průběhu akce podíleli hasiči HZS Staňkov a HZS Domažlice.